Uvjeti korištenja

Nutristo.com je web stranica u vlasništvu tvrtke Ingredio d.o.o. (dalje u tekstu Ingredio ili mi).

U nastavku se nalaze pravila i uvjeti pod kojima se možete koristiti sadržajima web stranice Nutristo.com. Stoga vas molimo da se s njima upoznate prije početka korištenja Nutristo.com. S prvim korištenjem web stranice Nutristo.com smatrat ćemo da ste se u cijelosti upoznali s ovim uvjetima, da su vam jasni i da ih prihvaćate. Ako niste suglasni s njima, molimo da ne pristupate web stranici Nutristo.com i ne koristite sadržaje. Izgled i sadržaj Nutristo.com možemo izmijeniti, stoga vas molimo da iste povremeno proučite kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Smatrat ćemo da vaše naknadno korištenje web stranice Nutristo.com predstavlja vaš pristanak na sve eventualno izmjene.


Ograničenje odgovornosti za štetu

Nutristo.com funkcionira na temelju volonterske suradnje pojedinaca i pravnih osoba (proizvođača, uvoznika i tvrtke Ingredio), sa zajedničkim ciljem stvaranja referentne baze prehrambenih proizvoda. Ustrojstvo projekta omogućava svakoj osobi s vezom na Internet i preglednikom World Wide Weba mijenjanje i dodavanje prehrambenih proizvoda, podataka o proizvođačima, uvoznicima, robnim markama i sl. Ingredio skreće pozornost, da podaci koji se nalaze na stranici, nisu nužno provjereni od strane profesionalaca, niti može jamčiti potpune, točne ili pouzdane podatke. Ingredio ne može jamčiti valjanost pronađenih informacija. Sadržaj na Nutristo.com se može u svakom trenutku izmijeniti, vandalizirati ili preinačiti od strane pojedinca.

Ingredio se ne može ni na koji način smatrati odgovornim za štetu prouzročenu od strane korisnika sadržaja i/ili internetske poveznice na informacije vezane za sadržaj web stranice. Sukladno navedenom, Ingredio se ne smatra odgovornim za štetu i moguće posljedice nastale iz različitih tumačenja sadržaja/podataka koji sa nalazi na web stranici, od strane korisnika stranice te trećih osoba.

Nijedan autor, suradnik, pokrovitelj, administrator, ili bilo koja osoba povezana s Ingredio ni na koji način ne može biti odgovorna za pojavu netočne informacije, ili za štetu koju ste vi prouzročili korištenjem sadržaja ili internetske poveznice na tu informaciju.

Sadržaji koje korisnici objave ili učitaju na web stranici Nutristo.com u bilo kojem obliku uzimaju se isključivo "takvima kakvi jesu", odnosno "kako su dostupni", te se Ingredio ne smatra odgovornima za moguće posljedice, uključujući bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana korisnicima i/ili trećim osobama, a koja može proizaći iz različitih tumačenja sadržaja koji se nalaze na stranicama Nutristo.com.

Usprkos uloženim razumnim naporima, Ingredio ne jamči da će web stranica Nutristo.com, odnosno svi sadržaji i funkcionalnosti uvijek biti dostupni i raspoloživi, te da neće sadržavati pogreške i računalne programe koji bi mogli prouzročiti štetu ostalim korisnicima ili trećim osobama (npr. virusi, crvi i sl.).

Do najveće mjere dopuštene važećim pravnim propisima Ingredio isključuje odgovornost:


Koristite Nutristo.com na vlastiti rizik

Ingredio ističe da korisinici i treće osobe moraju biti svjesni da postoji mogućnost da podaci iz sadržaja web stranice Nutristo.com mogu biti pogrešno napisani, netočni, potencijalno opasni, nezakoniti te navoditi na pogrješno tumačenje.

Sukladno navedenom, Ingredio te osobe koje sudjeluju ili su sudjelovale u stvaranju, održavanju i funkcioniranju web stranice te njezinog sadržaja, ne mogu biti odgovorne za korištenje podataka sa web stranice te uz strogo upozorenje preporučuju poduzimanje potrebnih provjera točnosti i detaljnije provjere podataka koji čine sadržaj ove web stranice odnosno proizvoda (deklaraciju proizvoda, sadržaj proizvoda, nužno medicinsko mišljenja itd.), prethodno korištenju istih.

Molimo poduzmite sve potrebne korake kako biste se uvjerili u točnost i provjerenost podataka koje vam dostavi Nutristo.com. Provjerite deklaraciju proizvoda prije konzumiranja.

Svatko može dodati podatke na Nutristo.com. Autori ne moraju biti kvalificirani za davanje potpune informacije ili informiranje o prikladnim mjerama opreza ili koracima koje bi bilo poželjno učniti kako biste izbjegli ozljeđivanje ili druge štete vašoj osobi, imanju ili ugledu. Ako trebate savjet, molimo potražite stručnjaka koji je licenciran, poznat ili prihvaćen u svom području.

Ingredio se ne može teretiti za posljedičnu štetu, jer je to tvrtka osnovana s ciljem stvaranja različitih edukativnih i informacijskih izvora. Ovi vam se podatci daju bez naplate i ne postoji ugovor ili dogovor između vas i Ingredio koji uvjetuje vaše korištenje ovih informacija.


Nutristo.com ne daje medicinske savjete

Ingredio ne daje nikakva jamstva da su podaci iz sadržaja web stranice istovjetne zakonski definiranim - medicinskim pojmovima. Ingredio ne daje nikakve garancije, niti tvrdi da su informacije koje ovdje možete naći pouzdane. Ne postoji apsolutno nikakva garancija da je bilo koja izjava povezana sa medicinskim pojmovima istinita, korektna ili precizna. Čak i ako su rečenice i izjave o medicinskim pojmovima istinite i pouzdane, one ne moraju odgovarati Vama ili Vašim simptomima.

Informacije medicinske prirode koje možete naći na Nutristo.com su, u najboljem slučaju, opće prirode i ne mogu zamijeniti savjet ili dijagnozu liječnika ili profesionalnog medicinskog radnika (ljekarnika, stomatologa, medicinske sestre, babice, farmaceuta...). Nutristo.com nije liječnik.

Nitko od pojedinih autora članaka, operatera baza podataka, programera, sponzora Nutristo.com, Ingredio ili drugih povezanih sa Nutristo.com ili Ingredio ne mogu preuzeti odgovornost za rezultate ili posljedice bilo kakvog pokušaja da Vi primjenite ili prilagodite bilo koju informaciju koju ste pročitali na Nutristo.com.

Uz prethodno navedeno, Ingredio upozorava, te smatra od stroge važnosti činjenicu da isti nije ovlašten za davanje medicinskog mišljenja, postavljanja medicinske dijagnoze te na bilo koji način provođenja radnji koje bi se mogle protumačiti kao radnje iz područja medicine.

Obzirom na navedeno, Ingredio strogo predlaže prethodno konzultiranje sa liječnikom/općim i/ili specijaliziranim medicinskim radnikom (farmaceutom, ljekarnikom itd.), prije konzumiranja proizvoda navedenih u sadržaju web stranice.


Korištenje sadržaja web stranice Nutristo.com

Korištenje materijala i sadržaja web stranice Nutristo.com dopuštamo samo u osobne svrhe. Ne dopuštamo:

Korištenjem sadržaja web stranice Nutristo.com pristajete da nadziremo jesu li sadržaji koje pošaljete, objavite, učitate ili razmjenjujete u skladu s uvjetima korištenja i propisima koji se primjenjuju. Ingredio ne jamči da će sadržaji koji se pojave na Nutristo.com biti istiniti. Pridržavamo pravo da sadržaje uklonimo bez objašnjenja i zadržavamo pravo da korisnicima privremeno ili trajno deaktiviramo ili izbrišemo korisnički račun. Ingredio ne odgovara za bilo kakvu štetu, izravnu ili neizravnu, koja bi bila izazvana takvim postupkom bilo kojem korisniku ili trećoj osobi.

Bez obzira na naše pravo nadziranja sadržaja, vi ste osobno isključivo odgovorni za sadržaje koje objavljujete, učitavate ili razmjenjujete na Nutristo.com. Korištenjem sadržaja web stranice Nutristo.com suglasni ste da, do najveće mjere dopuštene važećim pravnim propisima, Ingredio ne snosi bilo kakvu odgovornost za bilo koji postupak ili propust prilikom objave, učitavanja ili razmjene takvog sadržaja niti njihove moguće posljedice, kao ni odgovornost za štetu uzrokovanu drugim korisnicima ili trećim osobama zbog objavljivanja takvog sadržaja.

U slučaju nepoštivanja odredbi o sadržajima i aktivnostima iz uvjeta korištenja, svi korisnici i treće osobe snosit će odgovarajuće zakonske posljedice te će odgovarati za bilo koju štetu koja se nedopuštenim aktivnostima ili objavom, odnosno učitavanjem zabranjenih sadržaja, prouzroči nama, ostalim korisnicima ili trećim osobama.


Registracija

Registracijom na Nutristo.com omogućavate korištenje dodatnih funkcionalnosti. Registrirati se može samo punoljetna, potpuno poslovno sposobna osoba. Registracija je moguća samo ako prethodno prihvatite ove uvjete korištenja te nam dopustite da vaše osobne podatke koje unesete prikupljamo, obrađujemo i koristimo u skladu s našim Pravilima zaštite privatnosti. Prilikom registracije dužni ste unositi točne i istinite podatke. Ingredio ne dopušta korištenje korisničkog imena koje je neprikladno, uvredljivo ili vulgarno. Ingredio zadržava pravo obrisati takva korisnička imena bez prethodne obavijesti.

Nakon registracije dobivate vlastiti korisnički račun. Sve podatke o vlastitom korisničkom računu, a osobito lozinku, dužni ste čuvati kao povjerljive podatke. Ingredio ne preuzima odgovornost za štetu koja vama, drugim korisnicima ili trećoj osobi može biti uzrokovana zbog korištenja korisničkog računa bez autorizacije, odnosno druge zlouporabe podataka koji su dostupni na korisničkom računu.

Prestankom registracije ne prestaje vaša odgovornost za moguće povrede koje ste počinili i/ili štetu koju ste prouzročili za vrijeme trajanja vaše registracije.


Sadržaj

Na Nutristo.com omogućavamo vam da koristite različite sadržaje i funkcije. Uložit ćemo razumne napore da vam Nutristo.com is svi njegovi sadržaji i funkcije budu dostupni u bilo koje doba, u skladu s ovim uvjetima korištenja.

Objavljivanje vaših sadržaja na Nutristo.com ne znači da isti predstavljaju naše stavove, mišljenja, ili preporuke, niti da smo s njima suglasni ili da ih podržavamo na bilo koji način.

Na Nutristo.com ćete naći i podatke o našim partnerima i njihovim proizvodima. Zadržavamo prvao nadzirati jesu li sadržaji naših partnera u skladu s uvjetima korištenja i hrvatskim propisima. No, ne jamčimo za istinitost, sadržaj, dostupnost ili podrijetlo takvih sadržaja.

Objavljivanje sadržaja naših partnera na Nutristo.com ne znači da isti predstavljaju naše stavove, mišljenja, ili preporuke, niti da smo s njima suglasni ili da ih podržavamo na bilo koji način.

Do najveće mjere dopuštene važećim pravnim propisima otklanjamo našu odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu drugim korisnicima i trećim osobama u svezi s korištenjem ili s pouzdavanjem u bilo koji sadržaj naših partnera, kao i proizvode ili usluge dostupne od naših partnera.


Prava intelektualnog vlasništva

Na Nutristo.com pojavljuju se materijali čiji je sadržaj zaštićen autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva. Svaki korisnik web stranice Nutristo.com snosi vlastitu odgovornost za poštivanje tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na sadržaje dostupne na web stranici Nutristo.com.

Sadržaje zaštićene intelektualnim vlasništvom kao korisnici možete koristiti samo za osobnu, nekomercijalnu svrhu.

Ne dopuštamo:

Obvezujemo se ispitati svaku prijavu koja je vezana uz povredu iz ovog odjeljka.

Korištenjem web stranice Nutristo.com svjesni ste da su na njoj nazivi, fotografije, slike, grafički prikazi, logotipi i drugi sadržaji koji su zaštićeni različitim pravima intelektualnog vlasništva čiji su nositelj Nutristo.com ili treće osobe. Bez obzira na vaše korištenje web stranice Nutristo.com, time ne stječete pravo korištenja (licencu) bilo kojeg autorskog djela, robnog ili uslužnog žiga, patenta, dizajna, ili drugog prava čiji su nositelji Nutristo.com, Ingredio, odnosno treća osoba. To vrijedi i za bilo koje autorsko djelo koje se nalazi na web stranici Nutristo.com, a koje je zaštićeno autorskim pravom Nutristo.com, tvrtke Ingredio ili treće osobe, osim u slučaju da je na pojedinom autorskom djelu izričito navedeno nešto drugo.

Ako se registrirate na web stranici Nutristo.com, omogućavamo vam da, između ostalog, na web stranici dodajete proizvode. Svjesni ste da će ti materijali biti dostupni nama, drugim korisnicima kao i trećim osobama.

U trenutku predaje takvih sadržaja, svaki korisnik u korist tvrtke Ingredio osniva besplatno, neisključivo, prostorno, sadržajno i vremenski neograničeno pravo iskorištavanja tog sadržaja. Na temelju toga mi ćemo biti ovlašteni, do najveće moguće mjere dopuštene važećim hrvatskim propisima, izvršavati imovinska prava u pogledu tih sadržaja, uključujući osobito objavljivanje materijala na web stranici na drugom mjestu po našem izboru, uključivanje materijala u obavijesti o novostima (e-newsletter) na web stranici Nutristo.com, korištenje i distribuiranje materijala u promotivne i promidžbene svrhe bez obzira na medij prema ostalim korisnicima, partnerima i trećim osobama, reproduciranje, preradu, prilagodbu, prikazivanje, u cijelosti ili djelomično, bez potrebe za bilo kakvim daljnjim dopuštenjem korisnika.

Prilikom objave ili učitavanja (upload) sadržaja na web stranicu Nutristo.com dajete nam sljedeća jamstva u pogledu sadržaja koje šaljete, obajavljujete i učitavate na Nutristo.com:

Ovime ste suglasni da ćete sve eventualne zahtjeve za naknadu štete, koji budu postavljeni prema Nutristo.com zbog vaše povrede gore navedenih jamstava preuzeti na sebe, te da ćete tvrtci Ingredio i drugim oštećenim korisnicima i trećim osobama nadoknaditi svu štetu i eventualne troškove nastale zbog povrede gornjih jamstava. Ingredio se obvezuje obavijestiti vas o postavljanju svakog zahtjeva za naknadu štete zbog povrede gornjih jamstava.